Groei naar waardige bijdrage 

Verduurzamingspropositie

Is een integrale facilitaire verduurzamingspropositie interessant voor Facilicom Solutions? En zo ja, wat en hoe dan? 

Vanuit de commercieel manager van Facilicom Solutions werd bovenstaande vraag aan mij gesteld.
In mijn ogen gaat het er niet om of deze propositie interessant is voor Facilicom Solutions, maar is het meer de vraag wat de behoefte is bij de doelgroep, en of Facilicom Solutions dit waar kan maken.
Het heeft uiteindelijk enkele weken geduurd voordat er consensus was over de vraagstelling vanuit alle belanghebbenden.
 
We zijn gekomen tot de volgende opdracht: Wat moet het aanbod zijn van Facilicom Solutions, en hoe ziet operationeel de organisatie er uit, om te voldoen aan de behoefte in de markt van energie en vastgoed?
 
Met een heldere opdrachtomschrijving ben ik op onderzoek uit gegaan, binnen een totaal nieuwe context. Het facilitaire domein en verduurzaming.
 
Ik ben onderzoek gaan verrichten naar de:

 identiteit, structuur en het aanbod van de organisatie Facilicom Solutions (interne analyse)

∙ markt, trends en ontwikkelingen binnen het vastgoed, over verduurzaming, en in de combinatie van beide     

  (externe analyse uitgevoerd door bureau ZoooW)

∙ (in)directe klanten en belanghebbende, en de individuele processen en behoeftes van de stakeholders

  (veld-, context- en behoefte analyse)

 

Uit deze onderzoeken kwam als snel naar voren dat:

∙ er geen eenduidige profilering en propositie is van FS, maar iedere afdeling zijn eigen strategie bepaalt en

  zelfstandig ontwikkelingen opzet, ook betreft verduurzaming van het vastgoed.

∙ investeringen in verduurzaming met name worden gedaan vanuit de intrinsieke motivatie van de mens,

  tenzij het een overheidsgerelateerde organisatie is of van een bepaalde omvang, dan gelden er

  verplichtingen. Hierdoor is de vraag in de markt naar verduurzamingsoplossingen nog vrij beperkt. Jonge

  generaties staan er positief tegenover en zullen op termijn dergelijke investeringen doen. Dan wordt het wel

  interessant. 

 

Er is een advies uitgebracht:

∙ hoe FS zich zou kunnen positioneren om helderheid te creëren voor de interne en externe stakeholders en

  zijn toegevoegde waarde duidelijk kenbaar te kunnen maken.

∙ wie de doelgroep is voor FS en in welke context zij interessant zijn als niche rondom het thema

  verduurzaming.

∙ welk ondersteunend aanbod gewenst is, wat er al geboden wordt, welke elementen extra aandacht nodig
  hebben en wat er nog ontwikkeld moet worden voor de gewenste beleving.
∙ welke initiatieven FS nu al kan nemen, om op termijn de innovator te zijn op het gebied van verduurzaming.
  En wat de kansen zijn om deze rol te pakken vanuit de volledige Facilicom Group.
 
De keuze is gemaakt niet de innovatorsrol te pakken in de markt.
Er is geen budget om te kunnen investeren in (strategische) communicatie. Het belang wordt wel gezien, waardoor de keuze is gemaakt hier trainees voor in te zetten.
De specificaties van de doelgroep worden toegepast door commercie. En het ondersteunend aanbod dat krijgt de aandacht als er daadwerkelijk om gevraagd wordt.
Suzanne is mij een energieke, open en zeer betrokken collega gebleken waarmee het prettig samenwerken is. Origineel en creatief in denken en doen, leergierig en een enorme doorzetter bovendien. Met van nature een oprechte interesse in en een goed oog voor de belangen en behoeften van de klant. Ze is daarbij sensitief, kan goed en scherp luisteren, heeft een groot bevattingsvermogen en weet ongekend veel te onthouden. Suzanne is grondig in het vergaren, analyseren en doorgronden van veel informatie. Van daaruit weet ze verschillende elementen met elkaar te verbinden die kunnen leiden tot nieuwe kansen. Ze geeft er de voorkeur aan vraagstukken vanuit de essentie te benaderen en wil ze het liefst groots en complex hebben. Leent de werkomgeving of opdracht(gever) zich daar ook voor, dan ligt er een ijzersterke combinatie met heel veel mogelijkheden.
Hans Ophof - directeur strategie en innovatie Facilicom Group en direct leidinggevende