Design Strategist
Propositie ontwikkeling 'Selfservice ontvangstmanagement' (Embrace)
Activiteiten van Suzanne voor Trigion; 
onderzoek focusgebied (marktsegmenten en doelgroepen) - customer journey's opstellen - conceptuele ontwikkeling front- & back-end
propositie ontwikkeling
De uitvraag was de robot 'Pepper' te gaan vermarkten vanuit Facilicom Group.
Robot 'Pepper' is plat gezegd een behuizing die voorzien moet worden van software die aansluit op de waardevolle dienstverlening vanuit de organisatie.
Uiteindelijk is de opdracht: een propositie te ontwikkelen voor het ontvangstmanagement (Embrace) van Trigion die digitaal, geautomatiseerd en gerobotiseerd ondersteund kan worden voor gastvrij selfservice ontvangst.
 
Hier is een conceptuele propositie ontwikkeling voor nodig. 
Front-end ontwikkeling vraagt:
segment onderzoek - doelgroep onderzoek - customer journey's - empathy mapping - portfolio management - concept development - verdienmodel - user interfaces - marketing/sales management
 
back-end ontwikkeling vraagt:
programmering van user interfaces - koppeling van diverse softwaresystemen - data warehouse en het onttrekken van juiste rapportages
 
De propositie is nog volop in ontwikkeling.
experimentele self-service propositie ontwikkeling
Één van de grootste Facilicom kantoren is gevestigd in Rotterdam. De Facilitair Manager wil dit pand de showcase laten zijn voor Facilicom. Zo ook rondom het ontvangstmanagement en de beleving.
We zijn hier sessies gaan organiseren met diverse stakeholders die betrokken zijn bij dit pand, om de doelgroepen te definiëren en customer journey's vast te gaan leggen voor de diverse doelgroepen. 
Op basis van deze input is er één gewenste journey opgesteld die ondersteund wordt met mensen, digitalisering, automatisering en robotisering. Op basis van deze gewenste journey zijn er acties geformuleerd en uitgezet om de huidige situatie dermate te gaan optimaliseren om uiteindelijk op de gewenste journey uit te gaan komen.