Design Strategist

Rol Design Strategist

De verbindende factor tussen de business en de toekomstige ontwikkelingen.
Gezien vanuit de algemene organisatiestructuur, ben ik de verbindende factor tussen de:

∙ merk identiteit

∙ (eind)gebruiker

∙ onderzoeker

∙ designer

∙ engineer

∙ overheid

∙ maakindustrie/werkvloer

∙ marketeer, sales en operationele business

Ik inventariseer van iedere (in)direct betrokken stakeholder de individuele behoefte en ieders advies naar succes. Dit vertaal ik naar een integrale storyline en business case.
Ik faciliteer het totale effectieve ontwikkelproces, om daadwerkelijk te voldoen aan ieders behoefte, en baanbrekende innovaties te kunnen garanderen waar alle betrokkenen het gewenste imago op na houden. Voor de korte en langere termijn.