Groei naar waardige bijdrage 

Profilering & positionering

Zonder heldere profilering en positionering,

geen onderscheidende propositie. 

Ik kreeg de opdracht om voor Gom Zorg(Support) een onderscheidende propositie te ontwikkelen.
 
Om hier een gedegen invulling aan te kunnen geven, is het noodzaak te weten waar Gom Zorg(Support) voor staat, in wat voor context de organisatie zich begeeft en wat het toekomstbeeld is waar de organisatie naar toe wil werken.
Hier kreeg ik geen helder antwoord op, waardoor ik geen invulling kon geven op de gestelde opdracht.
 
Ik ben op basis van onderzoek, in gesprek gegaan met medewerkers op diverse niveaus, en op diverse locaties gaan observeren en luisteren hoe er gewerkt wordt, wat men belangrijk vind, waarom men voor Gom Zorg(Support) werkt en waarom de klant voor Gom Zorg(Support kiest.
 
Ik ben 'klantkaarten' gaan ontwikkelen om inzicht te bieden waar de klant zich op focust, hoe Gom Zorg(Support) daar ondersteuning aan geeft, en wat de tekortkomingen zijn. 
 
Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar de daadwerkelijke identiteit (profilering) van Gom Zorg(Support), welke rol er gewenst is vanuit de buitenwereld (positionering), in welke richting het toekomstige aanbod er uit zou kunnen zien en hoe de optimale operationele procesgang voor invulling zou moeten krijgen om het gewenste onderscheidende aanbod te kunnen faciliteren.
 
Ik heb mijn bevindingen gepresenteerd aan het MT wat veel discussies heeft losgemaakt, maar geen consensus op de korte termijn waardoor de primair gestelde opdracht is komen te vervallen.
Op basis van extern onderzoek, ben ik de ontwikkelingen in de markt gaan definiëren.
 
Op basis van al deze data ben ik gaan zoeken naar de daadwerkelijke identiteit (profilering) van Gom Zorg(Support), welke rol er gewenst is vanuit de buitenwereld (positionering) en hoe de optimale operationele procesgang er uit zou moeten zien om het gewenste onderscheidende aanbod te kunnen faciliteren.
 
Ik heb mijn bevindingen gepresenteerd aan het MT wat veel discussies heeft losgemaakt, maar geen consensus op korte termijn waardoor de primair gestelde opdracht is komen te vervallen.
Suzanne is ontzettend sterk in het verbinden van markt-, klant- en organisatieontwikkelingen en het analyseren van grote hoeveelheden data. Ze overziet het grote plaatje én weet haakjes (identificeren problemen/behoeften/klantwaarde) te vinden en verbindingen te leggen tussen specifieke onderwerpen en personen/afdelingen. Heel knap! Daarnaast is Suzanne een fijne collega, gezellig, hardwerkend, nooit te beroerd om te helpen. Dit alles met de nooit aflatende drive om het goed(e) te willen doen.
Linda van der Hoeven - Productmanager Gom