Groei naar waardige bijdrage 
Persoonlijk profiel
Ik ben een energiek en enthousiast persoon, met de oprechte intentie het vooruitstrevende management van organisaties te helpen vanuit eigen kracht te durven bewegen, en een waardige bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Ik ben een onderzoeker. 

Ik ga graag op zoek naar hoe de mens zich (on)bewust beweegt, wat voor patronen er zich voordoen (bij de mens) in een specifieke situatie, wat de oorzaak daarvan is, wat er door het individu en de directe naasten wordt ervaren, en wat de gevolgen zijn op korte- en lange termijn.

Ik ben hypersensitief oftewel hoog gevoelig.

Met mijn fijngevoelige zintuigen krijg ik meer informatie binnen dan een gemiddeld persoon. Deze veelheid aan info verbind ik met elkaar, analyseer ik en trek conclusies die voornamelijk op intuïtie zijn gebaseerd, en worden in mijn hersenen geregistreerd.

Ik ben een extraverte sensatiezoeker.

Ik vind het heerlijk om risico's te nemen. Grenzen op te zoeken, of te doorbreken zonder enige vorm van angst. Ik zoek graag het avontuur op. Niet wetende wat het eindpunt is maakt mij gemotiveerd.

Ik ben hoogbegaafd.

Ik ben een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Ik ben autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. En schept plezier in het creëren.

Ik ben een creatieve denker.

Met mijn beeldend vermogen kan ik relatief eenvoudig de huidige situatie in kaart brengen en visualiseren voor de ander, de gewenste data verzamelen om pijnpunten te verzachten, informatie onthouden en verbinden, en komen tot vernieuwende inzichten en integrale oplossingen rondom complexe vraagstukken die kleinere deelproblematieken overrulen.

 Ik ben een vernieuwende probleem oplosser en ondernemende bouwer.

Ik krijg relatief eenvoudig knelpunten in dieperliggende patronen (nu), en de werkelijke behoeftes (toekomst) zichtbaar. Met mijn creatieve denkvermogen kan ik bruggen ontwikkelen in de vorm van een transformatieproces, die leidt naar het gewenste toekomstperspectief. (Met krachtige levensenergie, een sterke identiteit en een overtuigde richting). 

Ik ben een mensen-mens, een netwerker ,een mediator, een sfeermaker.

Ik ben in staat goed in contact te komen met de medemens.

Ik weet dan ook als geen ander hoe belangrijk het is je in te leven in de context van de ander, en de gewenste ((non-)verbale) communicatie toe te passen, om de ander het vertrouwen en de ruimte te geven zich open te stellen, om tot de diepste probleemgebieden en verlangens te komen, en om op een sensitieve en doelgerichte manier de gewenste begeleiding te bieden naar individuele verbetering.

Door relatief snel iemand te kunnen lezen, is het voor mij vrij eenvoudig de juiste mensen met elkaar in verbinding te brengen.