Groei naar waardige bijdrage 
Persoonlijk profiel

Ik ben een strategisch ontwerper, een marketeer, en een conceptueel denker die basale patronen inzichtelijk maakt, en met een integraal innovatief verhaal komt dat klopt aan alle kanten en voldoet aan ieders behoefte.

 

Dit maakt dat ik een kwalitatieve oorzaak-gevolg onderzoeker ben. Een extraverte sensatie zoeker die buiten de lijntjes kleurt en inspiratie elders zoekt, niet wetende wat het eindpunt is. En een visionair met een sterke overtuiging.

 

Mijn behoefte gaat uit naar een comfortabeler leven voor de mens, waarin de mens altijd centraal staat. Door mijn hoogsensitiviteit krijg ik veel informatie binnen over de daadwerkelijke dieperliggende behoeftes, en kom dan ook tot integrale pijnpunten.  

 

Met mijn creatieve begaafdheid kom ik tot duurzame concepten voor complexe situaties, die de behoeftes vervullen naar de toekomst, aansluiten op de hedendaagse praktijk, en een transformatie teweeg brengen in de ontwikkeling van de evolutie van de mens.

Als mensen-mens ben ik goed in staat in contact te komen met de medemens. Door de gewenste sfeer te creëren, me in te leven in de context van de ander, en de gewenste ((non-)verbale) communicatie toe te passen, stelt de ander zich open en kom ik al snel tot de daadwerkelijke situatie. Dit is ook wat ik onthoud aan de mens, en ben daardoor een gedegen mediator en netwerker

Ik ben autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Ik haal mijn plezier uit het creëren, met de oprechte intentie het vooruitstrevende management van organisaties te helpen vanuit eigen kracht te durven bewegen, en een waardige bijdrage te kunnen leveren aan de groei van de evolutie van de mens.