Design Strategist

Profiel

Ik ben een enthousiaste (met name kwalitatieve systemische) onderzoeker, een sparringpartner, doorvrager, observator, groepsfacilitator en luisteraar die van de hoed en de rand wil weten.
Een analist, een vertaler van data naar een commercieel aantrekkelijk verhaal.
Een zender van vernieuwende inzichten, een presentator met overtuigingskracht en heldere verbale en beeldende communicatie.
Een ontwikkelaar die met diep gewortelde verbeterde en vernieuwende oplossingen komt, zowel op het gebied van patronen, processen, producten, diensten en communicatie.
Een verbinder die de benodigde specialisten bij elkaar brengt, draagvlak creëert, en losse eindjes aan elkaar knoopt tot één geheel.
Een kartrekker die de procesvoortgang op inhoud en sociaal-emotioneel coördineert, evalueert en communiceert naar de belanghebbende, de benodigdheden organiseert en de betrokkenen aanspoort om in beweging te komen/blijven om gestelde doelen op een effectieve wijze met een uitmuntende resultaat te behalen.