Groei naar waardige bijdrage 

Profilering, positionering en propositie ontwikkeling

Vanuit een interne - en externe markt en doelgroep analyse,

komen tot een heldere profilering, positionering en communicatieplan

voor het gewenste imago,

en een gewenste propositie voor de doelgroep.

Voor mijn scriptie, om de studie 'Strategic Product Design' af te ronden aan de TU Delft, heb ik de organisatie Dijkstra Lampenfabriek BV benaderd om onderzoek te verrichten naar de identiteit, de projectenmarkt en de belanghebbende stakeholders, en met een heldere profilering, positionering en propositie te komen ondersteund met een gedegen communicatieplan wanneer welke stakeholders benaderd moeten worden in het bouwproces met welke informatie.
 
Ik bleek op het juiste moment te komen, aangezien Dijkstra Lampenfabriek BV 5 jaar geleden de beslissing heeft gemaakt om na 80 jaar op de consumentenmarkt actief te zijn geweest, de focus te leggen op de projectenmarkt.
Hierdoor moet er opnieuw een markt verkent worden, bekendheid gecreëerd worden bij de juiste doelgroep en een netwerk opgebouwd worden. Het management van Dijkstra Lampen heeft zich de laatste jaren hard ingezet om dit te realiseren, maar er zijn ook nog altijd vragen.
 
Door een interne analyse is de identiteit (profilering) en de ambities (positionering) van Dijkstra Lampen onderzocht en helder onder woorden gebracht. 
Vanuit de externe analyse is duidelijk geworden op wat voor type projecten Dijkstra Lampen zich moet gaan focussen en in welke context. Daarnaast is ook de doelgroep bekend geworden, bestaande uit diverse belanghebbende beïnvloeders en beslissers gedurende het bouwproces met ieder een andere (informatie) behoefte die duidelijk gedefinieerd is zodat Dijkstra Lampen hier gericht op kan gaan anticiperen.
 
Het imago over Dijkstra Lampen, en de behoeftes van een armaturen leverancier in de projecten markt zijn onderzocht d.m.v. persoonlijke interviews met de doelgroep. Het imago van Dijkstra Lampen is dat er vooral onduidelijkheid is over wat ze te bieden hebben.
Dus het communiceren van de identiteit en de toegevoegde waarde moet verbetert gaan worden, zodat de projecten markt het merk Dijkstra Lampen beter kan positioneren.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de volgende kanalen het best bij Dijkstra Lampen en de doelgroepen passen:

 • Verlichting ideeën boek
 • nieuwsbrief
 • website
 • vertegenwoordiger/adviesteam
 • catalogus
 • beurs
 • informatie via e-mail
 
Vanuit het behoefteonderzoek bij de doelgroep, de trends in de markt en de filosofie van de organisatie is er een passende propositie ontwikkeld: Het “Lighting Development Centre”.
Dit centrum zal onderdeel zijn van Dijkstra Lampen waar alle facetten over de ontwikkeling van een goed doordacht lichtplan in terug zullen komen. Dit centrum bevat de volgende aspecten:
 • Er zullen workshop, in diverse niveaus, over de ontwikkeling van een esthetisch lichtplan gefaciliteerd worden door Dijkstra Lampen, die gegeven zullen worden door opleidingsinstituten en experts.
 • Er zullen workshops gegeven worden door Dijkstra Lampen hoe je start met de ontwikkeling van een op maat gemaakt armatuur.
 • Er zal een test laboratorium opgesteld worden waar geëxperimenteerd kan worden met verschillende lichtbronnen, type armaturen en materialen zodat de klant zelf kan ervaren wat het effect van licht is;
 • Er zal een test laboratorium opgesteld worden waar geëxperimenteerd kan worden met materialen, kunnen ondervinden wat de mogelijkheden zijn met bepaalde materialen.
 • Er zal een verlichting ideeën boek uitgebracht worden waarin voorbeelden gepresenteerd staan van projecten met een esthetische waarde met tips erbij vermeld zodat de klant dit één op één zou kunnen overnemen in een eigen project;
 • Er zal een inspiratie ruimte gecreëerd worden waar de klant projecten ziet van voorgangers, boeken kan vinden over verlichting, de ruimte heeft om te schetsen en advies dichtbij heeft wanneer dat nodig zou zijn. Nieuwe ontwikkelingen zullen hier ook gepresenteerd worden en tevens ook op internet op de eigen website.
As a brand consultant I regularly support / help students with writing their thesis. From the sideline I've noticed that Suzanne is willing to put a lot of effort in her work. Moreover she is very eager to learn. With her open attitude and wilingness to implement advices she shows that she is a good listener and wants to improve herself and to deliver good work.
Michel Janssen - brand consultant and external supporter during my thesis
 
Suzanne is a very hard working woman, with a great instinct of getting every information she needs.
Eugenie Dijkstra - mede eigenaar Dijkstra Lampen