Design Strategist
in- & externe analyse
 Intern- en extern onderzoek - kansrijke profileringen en toekomst richtingen ontwikkelen - doelgroep onderzoek  
Markt inventarisatie elektrotechniek en bouw - Profilering Attema - SWOT
De bouw is volop in beweging. Ik heb onderzocht wat de situatie was binnen de bouw, waar deze nu staat en waar dit naartoe gaat. Dit op strategisch, organisatorisch en financieel vlak. Dit heeft mij inzicht gegeven waar Attema de bouwsector en de elektrotechnisch installateur kan gaan ondersteunen naar de toekomst en wat voor er kansen liggen om op zowel korte- als lange termijn te gaan benutten.
Om concrete vraagstukken te gaan formuleren waar Attema mee aan de slag kan, is een interne profilering en visie naar de toekomst van belang. Hier is aan gewerkt en op basis daarvan zijn diverse richtingen gekozen om de komende jaren mee aan de slag te gaan.