Design Strategist
integrale propositie voor Energiemanagement - Facilicom Solutions
Activiteiten van Suzanne voor Facilicom Group; 
Intern en extern onderzoek - marketingcommunicatieplan  
intern- en extern onderzoek
De uitvraag was de haalbaarheid van een integrale propositie voor energiemanagement te onderzoeken.
Energiemanagement is een adviesbureau, onderdeel van Facilicom Solutions.
Facilicom Solutions faciliteert ook bouw en installatie onderhoudsdiensten en management en advies diensten die tevens onderdeel uit kunnen maken van een integrale propositie.
Uiteindelijk is er een interne analyse uitgevoerd voor Facilicom Solutions en externe analyse in de wereld van vastgoed en energie waar Facilicom Solutions actief in participeert. De onderzoeksresultaten zijn vertaald naar een advies:
1. Hoe Facilicom Solutions zich moet gaan profileren
2. én wat de meest interessante propositie ontwikkelingen zijn voor de korte- en lange termijn vertaald in een business model canvas.
Dit advies is gepresenteerd aan het directieteam van Facilicom Solutions waar acties op worden ondernomen.
 
toekomst perspectief
SWOT analyse
Business Model Canvas
Marketingcommunicatie plan
Voor de profilering van Facilicom Solutions is het waardevol om de verschillende business units individueel te branden en vermarkten.
In samenwerking met verschillende interne trainees ben ik een branding & marketingcommunicatie plan aan het ontwikkelen voor de verschillende business units.
Hierin wordt het volgende beschreven:
 1. DNA van het 'merk' en de profilering
2. aanbod van het 'merk' in infographic
3. omschrijving van segmenten, deelsegmenten en doelgroepen
4. welke content via welke communicatiemiddelen naar welke doelgroep gecommuniceerd moet worden, in welke frequentie, in welke context en op welk moment.
infographic aanbod