Design Strategist
Corporate strategische innovatie plan
Activiteiten van Suzanne voor Facilicom Group; 
Intern en extern onderzoek - probleem definiëren - ontwerp innovatie ecosysteem - draagvlak creëren - samenstellen innovatie programma  
Onderzoek Facilicom Group + Context
Om tot het DNA en de filosofie van Facilicom Group te komen zijn verschillende stappen doorlopen:
1. Kwalitatief onderzoek intern (teamverband)
2. De waardestrategieën vanuit Tracy & Wiersma gedefinieerd en bottlenecks gefilterd 
2. Verbijsterende gebeurtenissen organisatiebreed vastgelegd  en pijnpunten gedefinieerd (teamverband)
3. De ideale wereld geschetst voor de interne organisatie Facilicom Group (teamverband)
 
Om het toekomstperspectief voor Facilicom Group in zijn context weer te kunnen geven, zijn verschillen stappen doorlopen:
4. Op basis van kwantitatief extern onderzoek de toekomstige buitenwereld geschetst voor Facilicom Group (teamverband)
5. SWOT analyse uitgezet en in workshopvorm strategische richtingen gefilterd (teamverband)
 
Probleemstelling Facilicom Group
Om de gewenste strategische richtingen te kunnen realiseren zijn interne ontwikkelingen noodzakelijk. Hier is een probleemstelling voor opgesteld.
1. Probleemstelling gedefinieerd op basis van de belangrijkste pijnpunten
2. Plan opgesteld hoe dit eenvoudig en met kleine stapjes vanuit de business aan te pakken
3. Probleemstelling getoetst bij directieraad + status huidige innovatie ontwikkelingen, het gewenste toekomstperspectief en bereidwilligheid opgehaald
 
Ontwikkeling corporate startup cultuur binnen Facilicom Group
Om binnen Facilicom Group een innovatieve corporate startup cultuur te ontwikkelen, is een theoretisch denkkader nodig als praatplaat om draagvlak te creëren.
1. Theoretisch kader schetsen hoe het innovatie ecosysteem er uit moet zien, en hoe dit zich verhoudt tot de organisatie
2. Draagvlak creëren voor het theoretisch denkkader in de top en binnen de interne community 'koplopers' 
3. Lopende en toekomstige noodzakelijke projecten ophangen aan het innovatie ecosysteem (corporate portfolio management)
4. Innovatie programma ontwikkelen en communiceren vanuit een 'customer journey' om collega's te binden en boeien
 
Het innovatieprogramma kent diverse invalshoeken:
1. Initiatieven vanuit de business (divisies)
2. Corporate initiatieven gesignaleerd vanuit onderzoek
3. Aanzet tot samenwerking met externe partijen op corporate niveau
 
 
Bovenstaande heb ik zelfstandig en in teamverband uitgevoerd, rapporterend aan de directeur projecten & strategie (rechterhand CEO).
INNOVATIE ECOSYSTEEM
TOEKOMSTSCENARIO BEDRIJFSINRICHTING
Samenwerking TU Delft
 
Binnen de faculteit Technische Natuur Wetenschappen aan de TU Delft is het Communication lab. Hierin wordt met name de wetenschap rondom communicatie van innovatieontwikkelingen bestudeerd.
Sinds september ben ik een project gestart met een groep minor studenten om een communicatiestrategie te gaan ontwikkelen voor Facilicom Group waarmee we in de gelegenheid worden gesteld de organisatie te overtuigen wat de nut en noodzaak is van een innovatie gedreven Facilicom Group.