Groei naar waardige bijdrage 

Embrace

Ontwikkeling van een 'self-service' entree omgeving, ondersteund door digitalisering, automatisering en robotisering.

Werkend als interne innovatie consultant voor Facilicom Group, kreeg ik vanuit de divisie Facilicom Solutions (facilitair management) de vraag om de Humanoid Robot Pepper te gaan vermarkten.
 
Ik ben onderzoek gaan verrichten naar de:

 identiteit, structuur en aanbod van de organisatie Facilicom Group, en de mogelijke ondersteuning met

  Pepper (interne analyse)

∙ een nieuwe markt, met trends en ontwikkelingen rondom robotisering in het facilitair vastgoed (externe

  analyse)

∙ (in)directe klanten en belanghebbende, en de individuele processen en behoeftes van de stakeholders

  (veld-, context- en behoefte analyse)

 

Uit deze onderzoeken kwam als snel naar voren dat:

∙ er geen eenduidige profilering en strategie is rondom robotica, Facilicom breed.

∙ de huidige verkochte robots geen toegevoegde waarde bieden, wat concollega's wel faciliteren.

∙ er met name een push strategie wordt gehandhaafd om maar iets in handen te hebben dat enigszins

  innovatief is om te kunnen verkopen (korte termijn denken), in plaats van werken aan een integraal 

  gewenste beleving (lange termijn denken).

Deze inzichten zijn voorgelegd aan het MT waar verdeeld op werd gereageerd.

Er is een strategie ontwikkeld rondom robotica en hoe dit wordt toegepast vanuit Facilicom Group.

Er is gekeken welke divisie wel toegevoegde waarde zou kunnen leveren in het facilitaire proces door middel van digitalisering, automatisering en robotisering. Het entreemanagement van Trigion (beveiliging), leent zich hier goed voor. 

 

In samenspraak met Trigion is er een:

 

∙ nieuwe opdracht geformuleerd voor het ontwikkelen van een 'self-service' entree omgeving.

∙ ontwikkelteam opgezet, bestaande uit een project facilitator (ik), service designer, back-end ontwikkelaar en
  een externe start-up software ontwikkelaar. De afdeling SEC van de TU Delft is zijdelings betrokken
  geweest, en heeft het sociaal-emotionele communicatieve proces geobserveerd en verbeteringen
  geadviseerd voor het beste resultaat.
 
Het resultaat is diverse gestandaardiseerde (software)programma's die ondersteunend worden met bestaande hardware (waaronder de humanoid robot Pepper), die afhankelijk van de context custom-made wordt opgebouwd, gemoduleerd en geïmplementeerd. 
Testpilots draaien nu om succes bij de (eind)klant te kunnen garanderen.
Suzanne is analytisch sterk, en weet alle aspecten van een vraagstuk grondig te onderzoeken. Zij kan zaken met elkaar te verbinden en weet theorie en praktijk te vertalen naar concrete resultaten die bijdragen aan de strategische doelstellingen van een bedrijf. Ik heb met veel plezier met Suzanne samengewerkt aan de positionering van onze receptierobot Bernadette in de markt en ons marktonderzoek naar de energietransitie als input voor de positionering van onze energiepropositie.
Jeroen Poelhekken - Innovatie Manager Facilicom Solutions