Groei naar waardige bijdrage 
Graag stel ik me aan u voor.
Ik ben Suzanne Gooding, 38 jaar, moeder van 2 zoons (1 en 6 jaar), getrouwd, wonend in Wateringen, opgeleid tot Strategisch ontwikkelaar (master SPD bij de TU Delft), en student Nieuwetijds Kindercoach (bij Ashana Education).

In mijn loopbaan als business development/innovatie consultant en marketeer heb ik leerzame ervaringen op mogen doen bij diverse gebouw gerelateerde bedrijven in het MKB en bij multinationals, actief in de dienstverlening en in de maakindustrie.

Ik heb vooral, vanuit diverse rollen, mogen ervaren hoe complex het is om als organisatie innovatief te worden, en te blijven. En daar draag ik juist graag aan bij.

De afgelopen 1,5 jaar heb ik de ruimte gekregen me er van bewust te worden wat ontwikkeling werkelijk inhoudt. Dat het niet alleen over het toepassen van de juiste skills en effectieve wetenschappelijke methodieken gaat. Maar dat het sociaal-emotionele, het morele, het cognitieve, en het energetische proces (de interactie met de omgeving), en het continue evolutionaire proces (DEPEST), onderdeel uit maken van het ontwikkelproces om tot vooruitgang te kunnen komen binnen het leefklimaat.

Ik ben van mening dat deze factoren fundamenteel van belang zijn in de ontwikkeling van:

  • de overtuigende richting,
  • innovatieve vooruitstrevende waardige en duurzame oplossingen die dieperliggende conflicten wegnemen om te komen tot een succesvolle integrale uitvoering, en
  • een sterke profilering als innovator.

Naast mijn technologische en commerciële achtergrond, ben ik me gaan verdiepen in de psychologie. Ik ben gestart met de opleiding Nieuwetijds Kindercoach, om effectief te komen tot:

  • de gewenste systemische energiestroom,
  • een sterke identiteit, en
  • een duurzame focus met ondersteunende strategieën.
Met deze combinatie wil ik waardig bijdragen aan de ontwikkeling naar een innovatie gedreven organisatie, met vooruitstrevende duurzame ondersteunende oplossingen, die zichtbaar zijn voor de juiste doelgroep, en er toe doen.