Bouwen aan een succesvolle toekomst

Ontwikkeling van innovatieve waarde proposities

Om te komen tot waardevolle innovatieve proposities voor de business,  stakeholders, en de markt, worden een aantal theoretisch onderbouwde stappen doorlopen. 

 

1. Van onderzoek naar analyse en kansrijke strategische richtingen                                                               

Als analytische en sociale verbinder ben ik van nature in staat diverse contexten te onderzoeken en analyseren op verschillende wijzen, waar ik de rode draad uit filter en de daadwerkelijk pijnpunten, kansen en intrinsieke behoeftes kan definiëren.

Vanuit onderzoek in de markt, bij de (eind)klant en in de interne organisatie, kom ik in samenwerking met de betreffende organisatie tot een strategische advies voor de korte en lange termijn.                               Voor Attema kwam ik uit op het strategische advies een stekerbaar installatie concept te ontwikkelen voor de woningbouw.

 

2. Van strategische richting(en) naar duurzame strategische concepten                                  

Met de gekozen strategische richting(en) als fundament, ontwikkel ik aan de hand van gestructureerde wetenschappelijke 'new product development' methodieken, een roadmap naar diverse duurzame strategische concepten met interessante business cases die aansluiten op de (eind)klant- en marktbehoefte, en op de interne bedrijfsfilosofie.

De resultaten worden kort en bondig (visueel) weergegeven, in Jip en Janneke taal, wat de mens raak en in beweging zet tot verandering.                        

Voor het stekerbare installatie concept is er onderzoek verricht binnen de woningbouw. De volgende elementen hebben o.a. plaatsgevonden: observaties op verschillende bouwplaatsen met account management en concept designers, kwantitatieve desk research in de context, stakeholder analyse, kwalitatieve interviews met diverse betrokkenen in de bouwkolom, inventarisatie van het bestaande aanbod bij Attema en eventuele samenwerkingspartners,  doelgroepen en persona's definiëren, customer journey vastleggen, zoeken naar potentiële ambassadeurs, en vanuit deze data komen tot een behoefteomschrijving. Deze behoeftebeschrijving is door een multidisciplinair team vertaald naar een duurzaam strategisch concept => 100% Winstalleren. 

Naast het strategische concept is een interessante business case ontwikkeld voor alle betrokken partijen, en een strategisch marcom-sales plan. 

 

3. Van duurzaam strategisch concept naar een innovatieve waarde propositie                           

Het strategische concept, wordt gedetailleerd doorontwikkeld tot een innovatieve waarde propositie in de vorm van producten, services en/of diensten, ondersteund met een duurzaam marcom-sales plan. Gedurende het ontwikkelproces is het concept getoetst bij potentiële betrokken partijen en doelgroepen en verder geoptimaliseerd.   

Het strategische concept is gepitcht bij diverse potentiële samenwerkingspartijen om hen te overtuigen van dit concept en draagvlak te creëren. Hier gaat het om o.a. product leveranciers, maar ook norminstanties en groothandels. Om het concept te laten slagen, zijn onderwerpen als risicoverdeling, kosten en baten verdeling, en service afhandeling rondom het concept sterk van belang.

Daarnaast miste er nog een aantal componenten die ontwikkeld moesten worden vanuit Attema.                                                                                   

4. Markt- en implementatieplan

Om de innovatieve waarde propositie daadwerkelijk succesvol te kunnen laten zijn, wordt er tevens een marketingcommunicatieplan en intern implementatieplan voor een optimaal intern proces met de benodigde resources uitgewerkt. Dit voor een effectieve business en een plezierige ervaring bij de (eind)klant.

Het marcom-sales plan is in samenwerking met sales en een extern marketing bureau tot uitvoering gebracht. Het interne implementatieplan is opgesteld door alle betrokken managers van Attema waar de uiteindelijk assemblage plaats vindt. Daarnaast is dit opgesteld met de commerciële directieleden van de betreffende samenwerkingspartners om een goede workflow te realiseren.

Het theoretisch model achter de ontwikkeling van een innovatieve waarde propositie: 
Duurzaam strategisch concept
Concept in praktijk