Design Strategist

Propositie 'Concept 100% Winstalleren'

Integrale conceptontwikkeling

voor stekerbaar installeren in de woningbouw.

Ik kreeg van Attema BV de vraag een onderscheidende innovatieve propositie te ontwikkelen
voor holle casco's.
 
Ik ben eerst algemeen onderzoek gaan verricht naar: 

∙ de identiteit van de organisatie, de patronen, structuur en procesinrichting, en het ondersteunende aanbod

  (interne analyse)

∙ de markt (patronen, processen, producten en diensten) met de bijbehorende trends en ontwikkelingen

  binnen de bouwsector en elektrotechnische installatie branche (externe analyse)

 

Ik heb een helder beeld kunnen schetsen van de huidige organisatie en de context waar de organisatie zich in begeeft. Daarnaast heb ik een visie geschetst wat het verwachte toekomstperspectief is.

In samenwerking met de interne belanghebbenden is er een strategie ontwikkeld als basis voor de verdere ontwikkelingen.

 

De gekozen strategie is gekoppeld aan de meest interessant bevonden focusgebieden. Hier heb ik diepgaand onderzoek in verricht. Zowel naar de status quo en ontwikkelingen binnen de focusgebieden, als naar en de individuele processen en behoeftes van de (in)direct betrokken stakeholders.

Tevens heb ik diepgaand onderzoek verricht naar de interne organisatie en de ondersteunende medewerkers, het stakeholdermanagement, en naar branche gerelateerde bedrijven voor eventuele integrale samenwerkingen.

De ingewonnen data heb ik vertaald naar concrete probleemgebieden en gepresenteerd aan de interne belanghebbende. De meest interessante cases zijn benoemd voor verdere ontwikkeling.

Met een team van specialisten is er per case een ontwerpstrategie ontwikkeld, en een stappenplan hoe dit te kunnen verwezenlijken.

 

Meer concreet, één van de meest baanbrekende innovatieve proposities van Attema die uit dit proces is voortgekomen is het concept 100% Winstalleren. 

Een van de focusgebieden was de woningbouw waar men name investeringen plaatsvonden in appartementencomplexen.
Ik ben op vele bouwplaatsen kwalitatief onderzoek gaan verrichten, een netwerk op gaan bouwen met gerelateerde partijen in de bouwsector, en ben gaan participeren in bouw gerelateerde werkgroepen. Naast het verkrijgen van waardevolle inzichten, bouwde ik relaties op waar ik later in het proces baat bij had.
Door het stakeholdermanagement invulling te geven kreeg ik inzicht in de (in)directe in- en externe  belanghebbenden en kon gericht ieders waarde en toekomstige mogelijkheden onderzoeken (samen met commercie).

 

Uit de gedane onderzoeken en participaties kwam o.a. naar voren dat:

∙ de benodigde installatietijd een enorme kostenpost is in de totale bouwtijd

∙ er behoefte is aan slimmer, sneller en beter

∙ er een groot tekort is aan technisch geschoolde personeel die gedegen installatiewerkzaamheden uit

  kunnen voeren en de 11% faalkosten kunnen reduceren

 

Attema levert de benodigde installatieproducten aan de woningbouw.

Wago Kontakttechnik GmbH & Co is met kleine ronde koppelsnoeren op de markt gekomen die uitstekend integreerbaar zijn met producten van Attema. En zo ook producten van schakelmateriaal leveranciers Gira en Jung. 1 + 1 = 3

Het idee is geboren een integraal stekerbaar concept te ontwikkelen voor de woningbouw. Zie onderstaand de ontwikkelde storyline.

Deze storyline heb ik gepresenteerd aan de belanghebbende, en mocht verder gaan met het ontwikkelen van een concept.
 
Eerst is er met een engineer een prototype gemaakt van de eerste conceptgedachte, en gepresenteerd aan het gehele commerciële team. Vooral om te toetsen of dit concept de gewenste richting tegemoet kwam. 
Met de verkregen feedback is er een groter team opgezet met diverse vooruitstrevende installateurs, gerelateerde partners in de markt, een technisch vormgever,  engineer en calculator, en is er stapsgewijs een strategisch concept ontwikkeld dat wel voldoet aan de behoeftes van alle (in)direct betrokkenen. 
Dit effectieve ontwikkelproces heb ik gefaciliteerd.
 
Niet alle producten en diensten waren al beschikbaar vanuit de diverse leveranciers om het ontwikkelde concept concreet te maken. De ontwikkeling van het ontwerpkader voor ieder nieuw product heb ik gefaciliteerd, en de daadwerkelijk opdracht voor de ontwikkelaars gedocumenteerd. Ook heb ik een overtuigende business case geschreven voor commercie en de interne operationele procesontwikkeling gefaciliteerd zodat alles op elkaar is afgestemd. Overigens was dit geen eenvoudig proces omdat er vele partijen met vele belangen betrokken zijn die allemaal overtuigd moeten zijn van hetzelfde doel. Attema was duidelijk de kartrekker en heeft veel benodigde investeringen gedaan om een totaal concept te kunnen bieden en een prototype te kunnen bouwen. 
 
Het salesteam van Attema heeft gezorgd voor diverse pilotprojecten, om het ontwikkelde concept te kunnen testen en tot een overtuigende business case te kunnen komen voor met name de klant en de samenwerkingspartners. En voor goede referenties die commercieel goed benut kunnen worden.
In dit traject ben ik ondersteunend actief geweest door overtuigende presentaties te geven, het implementatieproces te coördineren en evolueren, en om inhoudelijke vragen te beantwoorden.
 
Om het concept bekendheid te geven in de markt, bij de juiste stakeholders, heb ik op strategisch niveau het marketingplan ontwikkeld en heb de uitwerking, door een extern marketing bureau, gefaciliteerd.
 
Hoe baanbrekend en succesvol het concept inmiddels is geworden, kun je zien in het onderstaande filmpje. 
Er heerst een hoogwaardige beleving bij de installateur en de samenwerkingspartners met een innovatief karakter omdat aan ieders belang in de keten wordt voldaan. 
De ontwikkel projecten die we samen hebben uitgevoerd zijn zeer professioneel verlopen. Altijd duidelijke afspraken en strakke FU. Op deze manier hebben we binnen de gestelde kaders nieuwe producten in de markt gezet. De combinatie technische diepgang met verstand van de toepassing en markt ben ik niet nog een keer tegen gekomen! Bedankt voor de professionele samenwerking.
Martin van Leer - Sales Manager Hateha (schakelmateriaalleverancier) en samenwerkingspartner binnen dit concept.
Suzanne is zeer goed in staat haar theoretische kennis om te zetten in praktische resultaten. Ze kan in korte tijd een marktsituatie vanuit verschillende invalshoeken benaderen, de juiste conclusies trekken en een gestructureerd plan opzetten en uitvoeren. Daarnaast is zij een enthousiast en energiek persoon die doelgericht veranderingen durft door te voeren. Ze is prettig in de omgang en communiceert duidelijk. Ze weet medewerkers en partners te enthousiasmeren en mee te krijgen in haar doelen.
Robert van der Kloet - Productmanager Attema Infra