Groei naar waardige bijdrage 

Profilering, positionering en propositie ontwikkeling

Van volger naar innovator.

Ik kreeg de opdracht de positionering van het merk Attema te verbeteren. Van volger naar innovator in de Nederlandse en Belgische markt.
Én ik kreeg de vraag een onderscheidende innovatieve propositie te ontwikkelen.
 
Ik heb onderzoek verricht naar: 

∙ de identiteit van de organisatie, de structuur met procesinrichting en het ondersteunende aanbod

  (interne analyse)

∙ een nieuwe markt met trends en ontwikkelingen binnen de bouwsector en elektrotechnische installaties

  (externe analyse)

∙ stakeholders, individuele processen en behoeftes (veld/context-, doelgroep- en behoefteonderzoek)

 

Uit onderzoek kwam naar voren dat er géén duidelijke profilering en positionering is van Attema.

De strategie is: hetzelfde doen als de concurrentie.

 

Ik heb een helder beeld weten te schetsen van de status quo van de huidige organisatie, de markt en de betrokken stakeholders, en de visie op de toekomst. In samenwerking met de interne belanghebbenden is er een visie ontwikkeld voor de organisatie, en is de marketingmanager hier verder invulling aan gaan geven. 

 

Vanuit die visie heb ik een portfolio strategie opgesteld voor de productgroep hollewanden, en heb ik diverse innovatieve kansrijke projecten opgezet die de profilering en positionering ondersteunen. Één van de meest baanbrekende innovatieve proposities van Attema is het concept 100% Winstalleren. 

Lees onderstaand het ontwikkelproces.

 

Propositie 'Concept 100% Winstalleren'

Integrale conceptontwikkeling

voor stekerbaar installeren in de woningbouw.

Ik ben me gaan verdiepen in de woningbouw. Ik ben op vele bouwplaatsen kwalitatief onderzoek gaan verrichten. Een netwerk op gaan bouwen met gerelateerde partijen in de bouwsector en gaan participeren in bouw gerelateerde werkgroepen.

 

Uit de gedane onderzoeken en participaties kwam o.a. naar voren dat:

∙ de benodigde installatietijd een enorme kostenpost is in de totale bouwtijd

∙ er behoefte is aan slimmer, sneller en beter

∙ er een groot tekort is aan technisch geschoolde personeel die gedegen installatiewerkzaamheden uit

  kunnen voeren en de 11% faalkosten kunnen reduceren

 

Attema levert de benodigde installatieproducten aan de woningbouw.

Wago Kontakttechnik GmbH & Co is met kleine ronde koppelsnoeren op de markt gekomen die uitstekend toepasbaar zijn i.c.m. de producten van Attema.

1 + 1 = 3

Het idee is geboren een integraal stekerbaar concept te ontwikkelen voor de woningbouw. Zie onderstaand de ontwikkelde storyline.

Met diverse vooruitstrevende installateurs, gerelateerde partners in de markt, en een technisch vormgever en - engineer, is er een strategisch concept ontwikkeld voorzien van het meest optimale patroon en procesverloop met de benodigde producten en diensten, voor een succesvol resultaat (lees ultieme beleving bij de betrokken stakeholders).
Dit effectieve proces heb ik gefaciliteerd.
 
Niet alle producten en diensten waren al beschikbaar vanuit de diverse leveranciers. Hier heb ik specifieke productomschrijving voor geformuleerd, waar de technisch vormgever en - engineer mee verder kon, en een bijbehorende business case voor commercie. Hier is in geïnvesteerd om een totaal concept te kunnen leveren.
 
Sales heeft gezorgd voor diverse pilotprojecten, om tot een interessante business case te kunnen komen voor met name de klant, en goede referenties. Hier ben ik ook ondersteunend actief geweest, om het concept te presenteren en inhoudelijke vragen te beantwoorden.
 
Om het concept bekendheid te geven in de markt, bij de juiste stakeholders, heb ik op strategisch niveau het marketingplan ontwikkeld en heb de uitwerking door een extern marketing bureau gefaciliteerd.
 
Hoe baanbrekend en succesvol het concept inmiddels is geworden, kun je zien in het onderstaande filmpje. 
Er heerst een hoogwaardige beleving bij de installateur en de samenwerkingspartners met een innovatief karakter omdat aan ieders belang in de keten wordt voldaan. 
De ontwikkel projecten die we samen hebben uitgevoerd zijn zeer professioneel verlopen. Altijd duidelijke afspraken en strakke FU. Op deze manier hebben we binnen de gestelde kaders nieuwe producten in de markt gezet. De combinatie technische diepgang met verstand van de toepassing en markt ben ik niet nog een keer tegen gekomen! Bedankt voor de professionele samenwerking.
Martin van Leer - Sales Manager Hateha (schakelmateriaalleverancier) en samenwerkingspartner binnen dit concept.
Suzanne is zeer goed in staat haar theoretische kennis om te zetten in praktische resultaten. Ze kan in korte tijd een marktsituatie vanuit verschillende invalshoeken benaderen, de juiste conclusies trekken en een gestructureerd plan opzetten en uitvoeren. Daarnaast is zij een enthousiast en energiek persoon die doelgericht veranderingen durft door te voeren. Ze is prettig in de omgang en communiceert duidelijk. Ze weet medewerkers en partners te enthousiasmeren en mee te krijgen in haar doelen.
Robert van der Kloet - Productmanager Attema Infra