Groei naar waardige bijdrage 
Het (bedrijfs)leven draait om de ontwikkeling van een goede psychische, fysieke en energetische gezondheid, door het vervullen van de basale behoeftes,
én het naleven van een helder doel.
HOE ?
Door het ondervinden van de ware identiteit, en dit te ondersteunen in alle opzichten.

Mate van behoefte

Ieder mens wordt geboren met de intentie zich volledig te ontwikkelen vanuit de ware identiteit. Dit om de individuele missie op aarde te volbrengen en de ontwikkeling van de mens te bevorderen in de evolutie.

Overigens laat de pyramide van Maslow ons zien dat niet iedereen de ruimte krijgt dit waar te maken.

 

Dit geldt ook voor organisaties.

Een organisatie komen voort uit een innerlijke behoefte van een individu en bezit een persoonlijkheid, namelijk die van de oprichter. Een organisatie geeft invulling aan de missie van de oprichter, én draagt bij aan de evolutie van de mens door het ondersteunende aanbod.

Om de medemens te kunnen informeren over de unieke waarden van de organisatie en te kunnen voorzien in een waardevolle ondersteuning, zijn de volgende elementen van belang:

    - de ontwikkeling van de ware identiteit van de organisatie en de missie-visie-strategie,

    - het inzicht in de identiteit en de basale behoeftes van de (in)direct betrokken doelgroep(en), én

    - de ontwikkeling van het ondersteunend aanbod.

Dit fundament wordt bijgestaan door de gewenste (leef)omgeving en de operationele inrichting (levensstijl). De ontwikkeling van het fundament is mijn talent, en draag hier graag aan bij.

De ware identiteit

Het menselijke leven gaat over het autonoom kunnen naleven van de ware identiteit.

Door bewust te worden van het persoonlijke DNA en de aanwezige systemische patronen. Door inzicht te krijgen in de innerlijke visie, strategieën, talenten, vaardigheden en interesses. En inzicht te krijgen in de opgelegde beperkingen (door de omgeving) die je uit de weg wilt ruimen om tot de ware aard te komen.

Missie vervullen

De ware identiteit heeft dé elementen om de innerlijke missie op aarde te kunnen managen.

Om de missie te kunnen volbrengen, is een ondersteunende leefomgeving en levensstijl van belang, om tot een bepaald aanbod (product en/of dienst) te komen, die aansluit bij het natuurlijke instinct en de betreffende levensfase. Pas dan wordt ook voor de ander duidelijk wat jou uniek maakt, welke waardevolle bijdrage jij wilt leveren. De ander kan dan gedegen de keuze maken zich aan te sluiten.

Behoefte in het aanbod

Het ondersteunend aanbod is ten alle tijden verbonden met de basale behoeftes van de mens.

De psychische basisbehoeftes zijn verbondenheid, zelfacceptatie en acceptatie van de ander, het in kunnen zetten van je persoonlijke competenties, en vrijheid krijgen naar autonomie.

De fysieke basisbehoeftes zijn rust, regelmaat, comfort, voeding, slaap, beweging en de natuur.

Onderwerpen die continu terug komen in het leven van de mens. Als foetus in de baarmoeder, als kind, als volwassene, maar ook als oudere.

Ondersteunende producten en diensten die aan één van deze onderwerpen is gerelateerd, en effectieve vooruitgang biedt voor de mens, zal waardig bijdragen in de evolutie van de mens.